Οργάνωση προγραμμάτων: σχεδιασμός σε τμήματα αφηρημένοι τύποι δεδομένων