Επεξεργασία αρχείων στη C

Η επεξεργασία αρχείων στη C γίνεται με βάση συναρτήσεις του αφηρημένου τύπου δεδομένων FILE * που ορίζονται στην επικεφαλίδα stdio.h. Για να αποκτήσει το πρόγραμμα πρόσβαση σε ένα αρχείο πρέπει να καλέσει τη συνάρτηση:
fopen(μονοπάτι αρχείου, τύπος πρόσβασης)

Η συνάρτηση επιστρέφει μια τιμή τύπου FILE * την οποία το πρόγραμμα χρησιμοποιεί για πρόσβαση στο αρχείο. Αν η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή (π.χ. το αρχείο στο οποίο ζητήθηκε ανάγνωση δεν υπάρχει, ένας κατάλογος από το μονοπάτι δεν υπάρχει, το αρχείο το οποίο ζητήθηκε εγγραφή δεν το επιτρέπει) τότε η συνάρτηση fopen επιστρέφει την τιμή NULL.

Ο τύπος πρόσβασης μπορεί να είναι ένας από τους παρακάτω:
Τύπος πρόσβασηςΠρόσβαση
"r"Ανάγνωση (read)
"w"Εγγραφή (write)
"a"Προσθήκη (append)
"r+w"Ανάγνωση και εγγραφή

Στο τέλος της επεξεργασίας του αρχείου πρέπει να καλέσουμε τη συνάρτηση fclose(f) (όπου f η τιμή που επέστρεψε η fopen) για να δηλώσουμε στη βιβλιοθήκη και το λειτουργικό σύστημα να απελευθερώσουν τους πόρους που είχαν δεσμευτεί για την επεξεργασία του αρχείου.