Συμβολική γλώσσα και η εκτέλεση γλωσσών υψηλού επιπέδου