Στοιχεία επικοινωνίας

 
English
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dds@aueb.gr
Ταχυδρομείο:
Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76
104 34 Αθήνα
Γραφείο:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τροίας 2
(113 62 Αθήνα — όχι για ταχυδρομείο)
4ος όροφος, γραφείο 413
Τηλέφωνο: 210 8203621
Fax: 210 8203685
Γεωγραφικές συντεταγμένες: 37°59'44.9"N / 23°44'10.1"E (WGS 84)
Ιστότοπος του Διομήδη Σπινέλλη

Creative Commons Licence