Πίνακες

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Ορισμός και χρήση πινάκων

Πίνακες πολλαπλών διαστάσεων

Πίνακες ως ορίσματα

Αρχικοποίηση πινάκων

Πρόσθετοι τελεστές

Οι τελεστές που δεν έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα είναι (με σειρά προτεραιότητας) οι παρακάτω:
<<
ολίσθηση προς τα αριστερά
>>
ολίσθηση προς τα δεξιά
>>
ολίσθηση προς τα δεξιά με εισαγωγή μηδενικών
&
δυαδική ή λογική σύζευξη
|
δυαδική ή λογική διάζευξη
^
δυαδική ή λογική αποκλειστική διάζευξη
?:
υπολογισμός υπό συνθήκη
*= /= %= += -= <<= >>= >>>= &= ^= |=
ανάθεση με τελεστή

Ασκήσεις

Πίνακες

 1. Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο διαβάζει χαρακτήρες από την είσοδό του μέχρι το τέλος του αρχείου (EOF). Στη συνέχεια τυπώνει ένα ραβδόγραμμα με αστεράκια για κάθε έναν από τους εμφανιζόμενους χαρακτήρες. Επιπλέον για τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην είσοδο του προγράμματος τις μέγιστες και τις ελάχιστες φορές εμφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτήρα καθώς και τον αριθμό των φορών που εμφανίστηκε.

  Παράδειγμα εξόδου:

  a ********
  b ****
  e ************
  z *
  Most frequent: e; 12 time(s).
  Least frequent: z; 1 time(s).
  
  Σημείωση: Αν η είσοδος του προγράμματος δεν περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες, τότε μπορείτε να φυλάξετε τη συχνότητα του κάθε χαρακτήρα σε έναν πίνακα 128 θέσεων με δείκτη τον ίδιο το χαρακτήρα.

Βιβλιογραφία