Οικογένειες επεξεργαστών

Οικογένειες επεξεργαστών

Η αρχιτεκτονική εντολών ενός επεξεργαστή σχεδιάζεται γύρω από τους παρακάτω άξονες: