Αριθμητική και λογική μονάδα

Η αριθμητική και λογική μονάδα (arithmetic and logical unit (ALU)) εκτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις ανάμεσα σε δύο τελεστέους.
Πράξεις που εκτελεί η ALU 74AS181


Υλοποίηση της ALU 74AS181