Λογικές πύλες

Μερικές φορές θα συναντήσετε και παλαιότερα σύμβολα για τις ίδιες πύλες όπως αυτά που απεικονίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί: