Δομικά στοιχεία υπολογιστών

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Λογικές πύλες

Μερικές φορές θα συναντήσετε και παλαιότερα σύμβολα για τις ίδιες πύλες όπως αυτά που απεικονίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

Αθροιστές

Με βάση τις πύλες μπορούν να κατασκευστούν κυκλώματα που κάνουν υπολογισμούς.

Αριθμητική και λογική μονάδα

Η αριθμητική και λογική μονάδα (arithmetic and logical unit (ALU)) εκτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις ανάμεσα σε δύο τελεστέους.
Πράξεις που εκτελεί η ALU 74AS181


Υλοποίηση της ALU 74AS181

Δισταθή κυκλώματα

Τεχνολογία ημιαγωγών


Τεχνολογία CMOS 7S και έξι επιστρώματα χαλκού


Ο επεξεργαστής 750 της αρχιτεκτονικής IBM Power PC υλοποιημένος με την τεχνολογία χαλκού CMOS 7S


Πυρίτιο σε γερμάνιο (τομή)


Κύκλωμα κατασκευασμένο με την τεχνολογία πυριτίου σε μονωτικό υλικό (silicon on insulator (SOI)) σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Οι εικόνες προέρχονται από τον τόπο IBM Microelectronics Gallery (http://www.chips.ibm.com/gallery/index.html).

Τεχνολογία μνημών


Ακροδέκτες δυναμικής μνήμης 64M bit (16 M word * 4 bit)


Εσωτερική διάταξη της μνήμης


Κύκλος ανάγνωσης από δυναμική μνήμη

Μικροεπεξεργαστές

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit) (ΚΜΕ (CPU)) αποτελείται από τις παρακάτω βασικές ενότητες: Η ΚΜΕ διαβάζει δεδομένα και εκτελεί εντολές από την κεντρική μνήμη του υπολογιστή. Υπάρχουν ΚΜΕ που περιέχουν και άλλα στοιχεία όπως μονάδες εισόδου / εξόδου για να επιτρέψουν την υλοποίηση υπολογιστών με λίγα δομικά στοιχεία. Οι πιο εξειδικευμένες από αυτές λέγονται μικροελεγκτές (microcontrolers).


Διάγραμμα εσωτερικής δομής και εξωτερικής επικοινωνίας του επεξεργαστή 16 bit (υψηλής ολοκλήρωσης για ενσωματωμένες εφαρμογές) 80186.

Προδιαγραφές και πηγές στο Internet

Βιβλιογραφία

Αλληλεπίδραση με πύλες

No support for JDK 1.2 applets found! </comment>

Ασκήσεις

  1. Σχεδιάστε με τη χρήση πυλών NAND (Negative AND) τις παρακάτω πύλες:
  2. Σχεδιάστε έναν αθροιστή 2 bit.
  3. Πόσες πύλες AND, OR, NOT χρειάζονται για την κατασκευή ενός αθροιστή 32 bit; Αν για την κατασκευή κάθε πύλης AND και OR χρειάζονται δύο τρανζίστορ και για κάθε πύλη NOT ένα, πόσα τρανζίστορ χρειάζονται για την κατασκευή του αθροιστή 32 bit;
  4. Σχεδιάστε με τη βοήθεια δισταθών κυκλωμάτων έναν μετρητή 3 bit.
  5. Ο επεξεργαστής Alpha DECchip 21064 περιέχει 1.680.000 τρανζίστορ σε chip διαστάσεων 1.4 x 1.7 cm. Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις διαστάσεις ενός τρανζίστορ.