Ασκήσεις

  1. Σχεδιάστε με τη χρήση πυλών NAND (Negative AND) τις παρακάτω πύλες:
  2. Σχεδιάστε έναν αθροιστή 2 bit.
  3. Πόσες πύλες AND, OR, NOT χρειάζονται για την κατασκευή ενός αθροιστή 32 bit; Αν για την κατασκευή κάθε πύλης AND και OR χρειάζονται δύο τρανζίστορ και για κάθε πύλη NOT ένα, πόσα τρανζίστορ χρειάζονται για την κατασκευή του αθροιστή 32 bit;
  4. Σχεδιάστε με τη βοήθεια δισταθών κυκλωμάτων έναν μετρητή 3 bit.
  5. Ο επεξεργαστής Alpha DECchip 21064 περιέχει 1.680.000 τρανζίστορ σε chip διαστάσεων 1.4 x 1.7 cm. Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις διαστάσεις ενός τρανζίστορ.