Εισαγωγή

Η βιβλιοθήκη BIO παρέχει εύκολες, αποδοτικές και σωστές μεθόδους για την είσοδο και έξοδο στοιχείων σε εφαρμογές που εκτελούνται από τη γραμμή εντολών. Δουλεύει σωστά και αποδοτικά τόσο όταν το πρόγραμμα διαβάζει στοιχεία από το χρήστη, όσο και όταν τα στοιχεία προέρχονται από κάποιο αρχείο. Η βιβλιοθήκη BIO εξασφαλίζει: Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους η βιβλιοθήκη BIO συνδέεται απλοϊκά με τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες της Java και κάνει μια σειρά από υποθέσεις για λογαριασμό του προγραμματιστή. Έτσι, η βιβλιοθήκη BIO είναι κατάλληλη μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για κώδικα παραγωγής.