Πρόσθετες δομές ελέγχου: switch for break continue