Πρόσθετες δομές ελέγχου: switch for break continue

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Η εντολή for

Η εντολή break

Η εντολή switch

Η εντολή continue

Δομές με ετικέτες

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις

switch, for

 1. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει χαρακτήρες από την είσοδό του μέχρι να συναντήσει την τελεία. Οι χαρακτήρες που διαβάζει να εκτυπώνονται σύμφωνα με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο: Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Uniform Victor Whiskey Xray Yankee Zulu. Τα ψηφία 1-9 να εκτυπώνονται με επαναλαμβανόμενα αστέρια (*) αντίστοιχα με το ψηφίο. Χαρακτήρες για τους οποίους δεν υπάρχει αντιστοιχία να εκτυπώνονται ως έχουν. Παράδειγμα:
  Είσοδος:
  Hello 2 you!.
  
  Αποτέλεσμα:
  Hotel Echo Lima Lima Oscar ** Yankee Oscar Uniform!