Ορισμός συναρτήσεων

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Δήλωση συναρτήσεων

Παράμετροι τιμής

Μεταβλητές κλάσης

Σταθερές και τοπικές μεταβλητές

Ασκήσεις

 1. Να υλοποιήσετε σε Java ένα πρόγραμμα που να τυπώνει σχήματα σαν το παρακάτω:
       *
      ***
      *****
     *******
     *********
    ***********
    *************
   ***************
   *****************
  *******************
       *
       *
       *
  
 2. Το πλάτος του δέντρου και το ύψος του κορμού να ορίζονται στην κλάση με τη μορφή σταθερών.
 3. Στο πρόγραμμα να ορίσετε και να χρησιμοποιήσετε μια διαδικασία space(int n) που να τυπώνει n χαρακτήρες κενού στην έξοδό της.

Βιβλιογραφία