Εισαγωγή στο μάθημα και ιστορική αναδρομή

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Καλώς ήρθατε

Πληροφοριακές και Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες

Τι περιλαμβάνει το μάθημα

 1. Εισαγωγή στο μάθημα και ιστορική αναδρομή
 2. Παράσταση δεδομένων
 3. Δομικά στοιχεία υπολογιστών
 4. Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής
 5. Προγραμματισμός σε επίπεδο μηχανής
 6. Δίκτυα δεδομένων, το διαδίκτυο, εφαρμογές
 7. Λειτουργικά συστήματα
 8. Αλγόριθμοι, δεδομένα και διαδικασίες
 9. Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού
 10. Παραλληλία και προγραμματιστικά παραδείγματα
 11. Τεχνολογία λογισμικού
 12. Στοιχεία θεωρητικής πληροφορικής
 13. Εφαρμοσμένη πληροφορική
 14. Η γλώσσα Java, το πρώτο πρόγραμμα
 15. Υπολογισμοί με μεταβλητές, είσοδος και έξοδος
 16. Τελεστές σύγκρισης, λογικής και επαναλήψεις
 17. Προγραμματισμός με χαρακτήρες, αποφάσεις
 18. Πρόσθετες δομές ελέγχου: switch for break continue
 19. Ορισμός συναρτήσεων
 20. Προγραμματισμός με αντικείμενα
 21. Πίνακες
 22. Η βιβλιοθήκη της Java

Τρόπος διδασκαλίας

Οι σημειώσεις

Βιβλία του μαθήματος

Θα διανεμηθούν τα βιβλία: 'Αλλα βιβλία σχετικά με το μάθημα είναι:

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή θα βασίζεται σε 2 κριτήρια: Απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει ο φοιτητής το μάθημα είναι η απόδοσή του σε κάθε κατηγορία να καλύπτει τουλάχιστον τη βάση. Η συμμετοχή κάθε κριτηρίου στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού είναι περίπου ως εξής:
Ασκήσεις
30%
Τελικές Εξετάσεις
70%

Το σημερινό μάθημα

Πρόδρομοι της πληροφορικής

Ο αλγόριθμος ΜΚΔ του Ευκλείδη

Θέλουμε να βρούμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη των Α και Β, Α > Β (Π.χ. ΜΚΔ των 18 και 24 είναι το 6, ΜΚΔ των 378 και 216 είναι το 54)
 1. Διαιρούμε ακέραια το Α με το Β και έχουμε ένα υπόλοιπο Υ
 2. Αν το Υ είναι 0 τότε ο Β είναι ο ΜΚΔ
 3. Αν το Υ δεν είναι 0 τότε υπολογίζουμε ως ΜΚΔ τον ΜΚΔ του Β και Υ

Ο αστρολάβος των Αντικηθύρων


Μηχανικός υπολογιστής του William von Schickard


Η διαφορική μηχανή του Charles Babbage


Η αναλυτική μηχανή του Charles Babbage


Διάτρητη κάρτα (1950)

Η βάση της διαφορικής μηχανής

Υπολογισμοί με πολυώνυμα

f(x) = x2

1
   3
4     2
   5
9     2
   7
16    2
   9
25    2
   11
36

f(x) = 3x2 + 2x + 5

10
   11
21    6
   17
38    6
   23
61    6
   29
90

Το παράδειγμα με τα ρολόγια

Clock A   Clock B   Clock C
1      3      2
+3      +2
4      5      2
+5      +2
9      7      2
+7      +2
16      9      2

Ακαδημαϊκές προσπάθειες Η/Υ


ENIAC (1946-1955)


Colossus Mark I (1943)


Ο πίνακας οργάνων του υπολογιστή Whirlwind (1947)

Πρώτοι εμπορικοί Η/Υ


Ένα από τα 4000 αρθρώματα του IBM 704

Θεωρητικό υπόβαθρο

Τεχνολογική εξέλιξη


Από αριστερά:


Μνήμη φερριτικού πυρήνα


Λογικό κύκλωμα με λυχνία (IBM Pluggable Units - 1950)


Λογικό κύκλωμα με τρανζίστορ (1960)


Εξέλιξη επεξεργαστών της Intel (1978-1999)

Η επιστήμη της πληροφορικής

(Βασισμένο στο σύστημα ταξινόμησης ACM Computing Reviews.)

Γενική βιβλιογραφία

Γενικές πηγές στο διαδίκτυο

Βιβλιογραφία

Πηγές στο διαδίκτυο

Θέματα για σκέψη

 1. Πόσοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο; Πως χρησιμοποιούνται; (Μην ξεχάσετε τους υπολογιστές που αποτελούν τμήματα συσκευών ή ολοκληρωμένων εφαρμογών.)
 2. Ποιά είναι η σχέση της πληροφορικής με τη διοικητική επιστήμη;
 3. Ποιά είναι η σχέση της διοικητικής επιστήμης με την πληροφορική;
 4. Πως συνδέονται οι εφαρμογές της πληροφορικής με την παραγωγικότητα και την ανεργία;