Λειτουργικά συστήματα

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Ορισμός και λειτουργίες

Το λειτουργικό σύστημα (operating system) είναι το βασικό πρόγραμμα συστήματος ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ελέγχει τη διαχείριση των πόρων του υπολογιστή και θέτει τα θεμέλεια για τη λειτουργία των προγραμμάτων εφαρμογών.

Βασικά στοιχεία

Διεργασίες

Είσοδος και έξοδος στοιχείων

Διαχείριση μνήμης

Σύστημα αρχείων

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις