Προθεσμίες παράδοσης

Η ώρα παράδοσης είναι πάντα τοπική ώρα Ελλάδος.

Άσκηση Ημερομηνία και ώρα παράδοσης
1 Sun Oct 15 23:59:59 2023
2 Tue Oct 17 23:59:59 2023
3 Tue Oct 17 23:59:59 2023
4 Sun Oct 29 23:59:59 2023
5 Sun Oct 29 23:59:59 2023
6 Sun Nov 5 23:59:59 2023
16 Sun Nov 5 23:59:59 2023
12 Sun Nov 12 23:59:59 2023
18 Sun Nov 19 23:59:59 2023
7 Tue Nov 28 23:59:59 2023
8 Sun Dec 3 23:59:59 2023
10 Sun Dec 10 23:59:59 2023