Η διεπαφή NIO

H Java προσφέρει την διεπαφή προγραμματισμού (API) ΝΙΟ (New I/O) για πρόσβαση σε αρχεία όταν έχουμε ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις απόδοσης. Σε σχέση με τη διεπαφή IO αυτή προσφέρει: