Η μέθοδος Newton-Raphson

Η προσεγγιστική μέθοδος Newton-Raphson μας επιτρέπει να βρούμε τη ρίζα οποιασδήποτε πραγματικής συνάρτησης. Η μέθοδος Newton-Raphson