Ροές

Μια ροή (stream) είναι μια επεξεργάσιμη ακολουθία ενός απροσδιόριστου αριθμού στοιχείων. Σε σχέση με μια συλλογή η ακολουθία έχει τις παρακάτω ιδιότητες.