Ευχαριστίες

Ευχαριστίες στο Βασίλη Καρακόιδα για την καθοριστική συνεισφορά του στη συγγραφή της ενότητας αυτής των σημειώσεων.