Στοιχεία της εφαρμογής

Οι εφαρμογές μπορούν διαχωριστούν ανάλογα με την μέθοδο διεπαφής με τον χρήστη σε