Κλάση προγραμματιστικής διεπαφής χαμηλού επιπέδου

java.awt.Graphics