Παράδειγμα δυναμικής διεκπεραίωσης

static public void main(String args[])
{
  Rectangle r = new Rectangle();
  Shape s;

  r.setPosition(1, 2);
  r.setDimensions(50, 50);
  s = r;
  s.setPosition(10, 20);
  System.out.println(r);
  System.out.println(s);
  r = (Rectangle)s;
}