Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή θα βασίζεται σε 3 κριτήρια: Απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει ο φοιτητής το μάθημα είναι η απόδοσή στις ασκήσεις και τις εξετάσεις να καλύπτει τουλάχιστον τη βάση. Χωρίς συμμετοχή στην ομαδική άσκηση ο μέγιστος βαθμός είναι 5.