Γλώσσες και περιβάλλοντα ανάπτυξης

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Ιστορική ανασκόπηση

Διαδικασιακές γλώσσες

Σε μια αλγοριθμική (imperative) (ή προστακτική ή επιτακτική ή διαδικαστική (procedural)) γλώσσα το πρόγραμμα εκφράζει άμεσα τα βήματα που επιθυμούμε να εκτελέσει ο υπολογιστής.

Τιμές, τύποι και μεταβλητές

Εκφράσεις και τελεστές

Μηχανισμοί αφαίρεσης

Μηχανισμοί ελέγχου της ροής

Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες

 • Χαρακτηριστικές γλώσσες: Smalltalk, Squeak, C++, Java, C#, Python, Ruby, JavaScript, TypeScript, Swift

  Συναρτησιακός προγραμματισμός

  Χαρακτηριστικά συναρτησιακού προγραμματισμού

  Γλώσσες ολοκλήρωσης

  Θέματα για μελέτη

  1. Τι κάνει μια γλώσσα κατάλληλη για την υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών;
  2. Με ποιον τύπο δεδομένων θα παραστήσετε στη Java χρηματικά ποσά; Δώστε παραδείγματα.

  Άσκηση: εξοικείωση με τις ασκήσεις

  Άσκηση 1

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

  Βιβλιογραφία

  Περιεχόμενα