Θέματα για μελέτη

  1. Τι κάνει μια γλώσσα κατάλληλη για την υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών;
  2. Με ποιον τύπο δεδομένων θα παραστήσετε στη Java χρηματικά ποσά; Δώστε παραδείγματα.