Άσκηση: παραγωγή και έλεγχος εξαιρέσεων

Άσκηση 6 και 16

Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.