Άσκηση: δημιουργία αντικειμένων και πρόσβαση στις μεθόδους τους

Άσκηση 3

Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

Σημείωση: για να διαβάζετε σωστά τα ελληνικά μηνύματα λάθους που εμφανίζει η κλάση που σας δίδεται, μπορείτε στη μεταγλώττιση να δώσετε την παράμετρο -encoding ISO-8859-7.

javac -encoding ISO-8859-7 MyClass.java