Προγραμματισμός με αντικείμενα

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Αντικείμενα

Κλάσεις

Δημιουργία νέων αντικειμένων

Καθορισμός μνήμης αντικειμένων με new

Καθορισμός μνήμης αντικειμένων με αναφορά

Κλήση μεθόδων

Πρόσβαση σε ιδιότητες

Ορατότητα

Παράδειγμα: Point

class Point {
 // Public fields
 public int x, y;
 private boolean visible;
 private int serialNumber;
 // Private method
 private void setpos(int sx, int sy) {
  x = sx;
  y = sy;
 }
 // Public methd
 public void moveToCenter() {
  setpos(0, 0);
 }

}

Παράδειγμα: TestPoint

class TestPoint {
 public static void main(String args[])
 {
  Point a;

  a = new Point();
  a.moveToCenter();
  // Use public field
  a.x = 10;
 }
}

Μέθοδοι κατασκευαστές

Κλήση κατασκευαστών

Ιδιότητες και μέθοδοι κλάσης

Παράδειγμα: εύρεση ημέρας

import java.util.Calendar;

class FindDay {
 /** Return the name of the given numeric week day */
 public static String weekDayName(int weekDayNumber) {
  switch (weekDayNumber) {
  case Calendar.MONDAY: return "Δευτέρα";
  case Calendar.TUESDAY: return "Τρίτη";
  case Calendar.WEDNESDAY: return "Τετάρτη";
  case Calendar.THURSDAY: return "Πέμπτη";
  case Calendar.FRIDAY: return "Παρασκευή";
  case Calendar.SATURDAY: return "Σάββατο";
  case Calendar.SUNDAY: return "Κυριακή";
  }
  return null;
 }

 public static void main(String args[]) throws Exception {
 // ...
}

Παράδειγμα: εύρεση ημέρας (main)

Μέθοδοι όλων των αντικειμένων

Άσκηση: δημιουργία αντικειμένων και πρόσβαση στις μεθόδους τους

Άσκηση 3

Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.

Σημείωση: για να διαβάζετε σωστά τα ελληνικά μηνύματα λάθους που εμφανίζει η κλάση που σας δίδεται, μπορείτε στη μεταγλώττιση να δώσετε την παράμετρο -encoding ISO-8859-7.

javac -encoding ISO-8859-7 MyClass.java

Βιβλιογραφία

Περιεχόμενα