Παράδειγμα: εύρεση ημέρας

import java.util.Calendar;

class FindDay {
 /** Return the name of the given numeric week day */
 public static String weekDayName(int weekDayNumber) {
  switch (weekDayNumber) {
  case Calendar.MONDAY: return "Δευτέρα";
  case Calendar.TUESDAY: return "Τρίτη";
  case Calendar.WEDNESDAY: return "Τετάρτη";
  case Calendar.THURSDAY: return "Πέμπτη";
  case Calendar.FRIDAY: return "Παρασκευή";
  case Calendar.SATURDAY: return "Σάββατο";
  case Calendar.SUNDAY: return "Κυριακή";
  }
  return null;
 }

 public static void main(String args[]) throws Exception {
 // ...
}