Παράδειγμα

  i = 0;
  while ( i < 10) {
    System.out.println(i);
    i = i + 1;
  }

(Το δέντρο μπορεί να κατασκευαστεί και ζωντανά από 17 άτομα.)