Ιδεατές μηχανές

Μια ιδεατή μηχανή (virtual machine) εμφανίζει στο λογισμικό που τρέχει πάνω σε αυτήν μια διαφορετική διεπαφή από αυτή στην οποία βασίζεται η μηχανή για την υλοποίησή της. Συχνά οι ιδεατές μηχανές υλοποιούνται σε ιεραρχία.