Νήματα: εναλλακτικές

Αντί για νήματα μπορούμε συχνά να χρησιμοποιήσουμε