Εισαγωγή στο μάθημα

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Καλώς ήρθατε

Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων

Τρόπος διδασκαλίας

Οι σημειώσεις

Σημείωση: επικοδομητικές παρατηρήσεις στις σημειώσεις έχουν προσφέρει οι φοιτήτριες του τμήματος ΔΕΤ Ιωάννα Γκρίνια (το 2002) και Αλεξάνδρα Σιγάλα (το 2003).

Βιβλία του μαθήματος

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή θα βασίζεται σε 2 κριτήρια: Απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει ο φοιτητής το μάθημα είναι η απόδοσή του σε κάθε κατηγορία να καλύπτει τουλάχιστον τη βάση. Η συμμετοχή κάθε κριτηρίου στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού είναι περίπου ως εξής:
Ασκηση
40%
Τελικές Εξετάσεις
60%

Ύλη των εξετάσεων

Στις εξετάσεις οι ερωτήσεις:

Ύλη των εξετάσεων

Η σημασία του λογισμικού

Το λογισμικό Μέσα αποθήκευσης γνώσης:
 1. DNA
 2. Εγκέφαλος
 3. Υλικό
 4. Βιβλία
 5. Λογισμικό

Προβλήματα στην υλοποίηση συστημάτων που βασίζονται σε λογισμικό

Η διεργασία ανάπτυξης του λογισμικού καλείται σήμερα να επιλύσει τα παρακάτω συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα: Επίσης, πρέπει να απαντηθούν οι παρακάτω προκλήσεις:

Κατηγορίες λογισμικού

Χαρακτηριστικά του λογισμικού

Ιδιότητες του λογισμικού

Ο κύκλος ζωής του λογισμικού

Τεχνολογία λογισμικού

 1. Η εφαρμογή μιας συστηματικής πειθαρχημένης και ποσοτικοποιούμενης προσέγγισης στην ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του λογισμικού. με άλλα λόγια η εφαρμογή των τεχνικών του μηχανικού στο λογισμικό.
 2. Η μελέτη προσεγγίσεων στο παραπάνω πρόβλημα.
Η τεχνολογία λογισμικού περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές:
 1. Απαιτήσεις
 2. Σχεδιασμός
 3. Υλοποίηση
 4. Έλεγχος
 5. Συντήρηση
 6. Διαχείριση σχηματισμών
 7. Διαχείριση του οργανισμού, της διεργασίας (process) και του έργου
 8. Διεργασίες τεχνολογίας λογισμικού
 9. Εργαλεία και μέθοδοι
 10. Ποιότητα

Επισκόπηση του μαθήματος

 1. Διεργασία ανάπτυξης λογισμικού
 2. Απαιτήσεις
 3. Ανάπτυξη πρωτοτύπων
 4. Αρχιτεκτονική σχεδίαση
 5. Ανάλυση και σχεδίαση με UML
 6. Λεπτομερής σχεδίαση και κωδικοποίηση
 7. Εργαλεία και τεχνικές
 8. Επαναχρησιμοποίηση
 9. Επικοινωνία ανθρώπου μηχανής
 10. Απόδοση και μεταφερσιμότητα
 11. Έλεγχος
 12. Συντήρηση
 13. Διαχείριση σχηματισμών
 14. Διοίκηση έργου
 15. Κοστολόγηση
 16. Ο ανθρώπινος παράγοντας
 17. Διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων
 18. Διασφάλιση ποιότητας
 19. Μη συμβατικές μεθοδολογίες
 20. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 21. Προστασία προσωπικών δεδομένων - πολιτικές χρήσης πληροφοριακών συστημάτων

Περιοδικά του χώρου

Γενική βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις

 1. Δώστε παραδείγματα παρόμοιων ως προς το υλικό προϊόντων που διαφοροποιούνται κυρίως από το λογισμικό που χρησιμοποιούν.
 2. Δώστε τρία παραδείγματα εφαρμογών για κάθε μια από τις κατηγορίες λογισμικού που αναφέρθηκαν.
 3. Περιγράψτε δύο επιχειρηματικά μοντέλα που να βασίζονται κατά κύριο λόγο σε εξειδικευμένο λογισμικό.