Ασκήσεις

  1. Σχεδιάστε σε UML ένα τουλάχιστον αντιπροσωπευτικό διάγραμμα κάθε τύπου που να αφορά το πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου.
  2. Απεικονείστε σε διάγραμμα καταστάσεων τον τρόπο λειτουργίας ενός κινητού τηλεφώνου.