Χρήση διαγραμμάτων

Τα διαγράμματα της UML επιτελούν διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με το μοντέλο που μας ενδιαφέρει (Daniels 2002):

Διάγραμμα Ιδεατό μοντέλο Μοντέλο προδιαγραφών Μοντέλο υλοποίησης
Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης - Αλληλεπιδράσεις με το λογισμικό -
Διάγραμμα κλάσεων Μοντέλα πληροφορίας Δομές αντικειμένων Δομές αντικειμένων
Διάγραμμα ακολουθίας ή συνεργασίας - Απαιτούμενες αλληλεπιδράσεις αντικειμένων Υλοποιημένες αλληλεπιδράσεις αντικειμένων
Διάγραμμα δραστηριότητας Επιχειρηματικές διεργασίες - -
Διάγραμμα καταστάσεων Περιορισμοί αλληλουχίας γεγονότων Περιορισμοί αλληλουχίας μηνυμάτων Καθορισμός μηνυμάτων ή αποκρίσεων