Διεθνοποίηση και τοπική προσαρμογή

Στοιχεία που αφορούν τις παραπάνω ενέργειες είναι: Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται η αυτόματη εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας σε διαφορετικές γλώσσες:
en_US
Sun 05 May 2002 03:19:46 AM EEST
de_DE
Son Mai 5 03:19:46 EEST 2002
it_IT
dom 05 mag 2002 03:19:46 EEST
af_ZA
So 05 Mei 2002 03:19:46 EEST