Τεχνικές ΣΒΔ

Σε συστήματα που βασίζονται σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούμε συχνά τις παρακάτω τεχνικές για αύξηση της απόδοσης: