Ασκήσεις

  1. Σχεδιάστε τη διεπαφή του Microsoft Word στο περιβάλλον της Visual Basic.
  2. Να παραθέσετε 10 διαφορετικά συστήματα λογισμικού και αντίστοιχες μεθόδους υλοποίησης με αρχέτυπο που θα χρησιμοποιούσατε.
  3. Σχεδιάστε με χαρτί και μολύβι το αρχέτυπο για μια εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικών αρχείων MP3.
  4. Διαβάστε για την τεχνολογία OLE automation. Σε τι είδους αρχέτυπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί;