Ασκήσεις

  1. Καταγράψτε το έγγραφο προσδιορισμού απαιτήσεων λογισμικού για την υλοποίηση ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου συμβατού με το πρόγραμμα Microsoft Word. Καλύψτε το πλήρες πλάτος του εγγράφου χωρίς να επεκταθείτε σε λεπτομέρειες.
  2. Εξηγήστε ποιοι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής απαιτήσεων για το πληροφοριακό σύστημα του πανεπιστημίου.
  3. Απαριθμίστε συστήματα όπου οι απαιτήσεις τους επηρεάζονται σημαντικά από πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.