Διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Σταθμοί εργασίας

Κύριες εργασίες:

Εξυπηρετητές

Σημαντικά στοιχεία:


Εξυπηρετητές σε ικρίωμα (rack)

Υπηρεσίες

Βασικές αρχές και προσεγγίσεις:

Τεχνικές αποσφαλμάτωσης

Βασική στρατηγική: Δύο τεχνικές: Παραδείγματα εργαλείων:

Η αρχή της μοναδικής διόρθωσης

Χώροι ονοματοδοσίας

Χώροι ονομάτων: Πολιτικές ονοματοδοσίας: Διαδικασίες διαχείρισης:

Καταστροφές: σχεδιασμός και αποκατάσταση

Τύποι καταστροφών Προϋπολογισμός = κόστος καταστροφής * πιθανότητα καταστροφής

Ενέργειες:

Διαχείριση αλλαγών

Αναβαθμίσεις

Διαδικασία αναβάθμισης υπηρέτη:
 1. Κατάσταση προσφερομένων υπηρεσιών
  1. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει ο υπηρέτης
  2. Ποιοι τις χρησιμοποιούν
  3. Ποιο λογισμικό τις προσφέρει
 2. Επιβεβαίωση πως κάθε λογισμικό θα δουλεύει στη νέα έκδοση
 3. Προγραμματισμός διαδικασίας ελέγχου για κάθε υπηρεσία
 4. Προγραμματισμός εφεδρείας
 5. Επιλογή του κατάλληλου χρόνου συντήρησης
 6. Ανακοίνωση
 7. Εκτέλεση των ελέγχων στην παλιά υπηρεσία
 8. Αναβάθμιση (μαζί με βοηθό)
 9. Επανάληψη των ελέγχων
 10. Αν αποτύχει, υποχώρηση σύμφωνα με την εφεδρεία
 11. Επικοινωνία με τους πελάτες


Αναβάθμιση στην υπηρεσία TAXISnet.

Συγκέντρωση και αποκέντρωση

Για τις αποφάσεις σχετικά με συγκέντρωση και αποκέντρωση χρησιμοποιούμε τα παρακάτω στοιχεία: Υποψήφιοι για κεντρική διαχείριση:

Η υπηρεσία βοηθείας

Η υπηρεσία βοηθείας σχεδιάζεται με βάση τα παρακάτω στοιχεία: Βασικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή και διαχείριση των αιτήσεων. Κάθε αίτηση αποκτά ένα αναγνωριστικό στοιχείο (ticket) με το οποίο τα στελέχη της υπηρεσίας και ο τελικός πελάτης ενημερώνονται για την πρόοδο.

Υποστήριξη πελατών

Βήματα
 1. Χαιρετισμός
 2. Μαθαίνουμε το πρόβλημα
 3. Επαναλαμβάνουμε το πρόβλημα και συμφωνούμε με τον πελάτη
 4. Δοκιμάζουμε το πρόβλημα
 5. Μαζεύουμε προτάσεις για την αντιμετώπιση
 6. Επιλέγουμε τη λύση
 7. Εκτελούμε τη λύση
 8. Ελέγχουμε τη λύση
 9. Συμφωνούμε με τον πελάτη πως το πρόβλημα έχει λυθεί

Οργάνωση του κέντρου πληροφορικής


Εσωτερικό αίθουσας υπολογιστών


Το κέντρο υπολογιστών στο εργαστήριο πολυμέσων του ΟΤΕ

Δίκτυα

Η τοπολογία του δικτύου μπορεί να καθοριστεί:


Σημαντικό τμήμα της δικτύωσης είναι το ενδιάμεσο πλαίσιο τερματισμού (intermediate distribution frame (IDF)) Σε αυτό καταλήγουν οι δικτυακές συνδέσεις ενός ορόφου και με τη χρήση καλωδίων μπορούν να συνδεθούν οι υπολογιστές με το δίκτυο. Κάθε πλαίσιο πρέπει να είναι αριθμημένο με το κτίριο, όροφο και αριθμό του πλαισίου. Κάθε σύνδεση έχει έναν ξεχωριστό αριθμό με βάση τη θέση της και πιθανώς και τον αντίστοιχο υποδοχέα. Έτσι π.χ. η σύνδεση 1/4/2/12Α μπορεί να είναι η σύνδεση στο κτίριο 1, όροφο 4, πλαίσιο 2, γραφείο 12, υποδοχέας Α.


Σε μεγάλες εγκαταστάσεις το ενδιάμεσο πλαίσιο τερματισμού τερματίζεται σε ένα κύριο πλαίσιο τερματισμού (main distribution frame (MDF)) το οποίο συνήθως είναι στο κέντρο υπολογιστών.

Βασικές αρχές:


Πλαίσιο τερματισμού - διακρίνονται τα συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας στο κάτω μέρος.

Υπηρεσίες email

Λειτουργικά στοιχεία: Βασικά στοιχεία για τη σωστή της υπηρεσίας email:

Αντίγραφα εφεδρείας και ανάκτηση

Αντίγραφα εφεδρείας χρειάζονται όταν: Για βελτιστοποίηση της διαδικασίας, διαχωρίζουμε τα παρακάτω αντίγραφα εφεδρείας Κάθε επίπεδο περιέχει τις αλλαγές από το προηγούμενο μικρότερο επίπεδο.

Πρόσθετα στοιχεία:

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις

 1. Παραθέστε τις υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο υπολογιστών του Πανεπιστημίου.
 2. Δώστε ένα παράδειγμα όπου διορθώνεται το σύμπτωμα αντί για την αιτία.
 3. Περιγράψτε την πολιτική ονοματοδοσίας και τις διαδικασίες διαχείρισης για τα ονόματα κάτω από το .gr domain.