Στρατηγικές δυναμικού ελέγχου

Διακρίνουμε δύο τρόπους δυναμικού ελέγχου του λογισμικού: