Διαχείριση λαθών

Η διαχείριση των λαθών πρέπει να γίνεται οργανωμένα. Σε αυτό απαραίτητη είναι μια ΒΔ ή ένα ειδικό πρόγραμμα. Για κάθε σφάλμα ή πρόβλημα είναι χρήσιμα τα παρακάτω στοιχεία: