Ακραίος προγραμματισμός

Ο ασυμβίβαστος προγραμματισμός (ΑΠ) (eXtreme programing (XP)) εδραιώθηκε ως μεθοδολογία ανάπτυξης για μικρές ομάδες ανάπτυξης έργων στα οποία αλλάζουν συχνά οι προδιαγραφές. Βασικά του χαρακτηριστικά είναι: Η μεθοδολογία δεν είναι κατάλληλη για: