Κατάλογοι ονομάτων

Η υπηρεσία Domain Name System (DNS) μεταφράζει μεταξύ άλλον ονόματα σε διευθύνσεις. Αν κάποιος εξασφαλίσει παράνομα τον έλεγχο της υπηρεσίας αυτής μπορεί να αλλάξει τη ροή των πακέτων επηρεάζοντας το σύστημα ασφάλειας. Για παράδειγμα με τον τρόπο αυτό οι χρήστες μπορεί να έχουν πρόσβαση σε ένα μηχάνημα που ελέγχει ο εχθρός νομίζοντας πως έχουν πρόσβαση σε ένα κανονικό μηχάνημα του οργανισμού. Οι δευτερεύοντες εξυπηρετητές DNS πρέπει να είναι προστατευμένοι, ενώ οι πρωτεύοντες πρέπει να προστατεύονται και από επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attacks) με τη χρήση φίλτρων πακέτων. Η υπηρεσία DNS δεν προσφέρει εξασφάλιση ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, αν και η κατάσταση αυτή αλλάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών (βλ. RFC 2065).