Εξυπηρετητές Web

Ο δημόσιος υπηρέτης Web (σε αντίθεση με έναν εσωτερικό υπηρέτη εσωδικτύου (intranet)) είναι τυπικά προσβάσιμος απ' όλο το Internet. Οι παρακάτω συστάσεις μπορούν να ελαττώσουν τους αντίστοιχους κινδύνους: