Γενική βιβλιογραφία

Η παρακάτω γενική βιβλιογραφία σε θέματα ασφάλειας βασίζεται στο RFC 2196 Site Security Handbook September 1997