Πρόγραμμα μαθημάτων

Ημερομηνία Διδάσκων Θέμα
22/6/1999 Δ. Σπινέλλης Δίκτυα και Internet
24/6/1999 Β. Πρεβελάκης Ασφάλεια στο Internet
29/6/1999 Δ. Σπινέλλης Web και ενεργό περιεχόμενο
30/6/1999 Δ. Σπινέλλης ΕΤΟ, πολιτικές ασφάλειας
1/7/1999 Β. Πρεβελάκης Προστασία με firewall
2/7/1999 Β. Πρεβελάκης Πληρωμές στο Internet