Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

bit παρουσίας
Present bit
Αδιέξοδο
Deadlock
Ακατέργαστη κατάσταση λειτουργίας
Raw mode
Ακεραιότητα
Integrity
Αλγόριθμο αντικατάστασης δεύτερης ευκαιρίας
Second chance replacement algorithm
Αλγόριθμο βέλτιστης αντικατάστασης σελίδας
Optimal page replacement algorithm
Αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού
Scheduling algorithm
Αλλαγή εισόδου / εξόδου
Input / output redirection
Αμοιβαίου αποκλεισμού
Mutual exclusion
Ανεξαρτησία από τις συσκευές
Device independence
Απενεργοποίηση
Sleep
Απευθείας πρόσβαση στη μνήμη
Direct memory access (DMA)
Αποδοτικότητα
Efficiency
Απόλυτο όνομα διαδρομής
Absolute file path
Απότομη πτώση της απόδοσης
Thrashing
Αρχείο
File
Ασύγχρονων
Asynchronous
Ατομικές ενέργειες
Atomic action
Αυθεντικοποίηση
Authentication
Αφομοίωσης μηνυμάτων
Message digest
Αφοσιωμένων
Dedicated
Αφύπνιση
Wakeup
Βανδαλισμός
Vandalism
Βασικές αρχές διαδιεργασιακής επικοινωνίας
Interprocess communication primitives
Γήρανσης
Aging
Γραμματοκιβωτίων
Mailbox
Γρήγορη τοποθέτηση
Quick fit
Δε χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα
Not Recently Used
Δένδρο διεργασιών
Process tree
Διαλογική επεξεργασία
Interactive processing
Διαμοιραζομένων
Shareable
Διαμοιραζομένων βιβλιοθηκών
Shared libraries
Διάνυσμα διακοπής
Interrupt vector
Διαχείριση μνήμης
Memory managemenr
Διεργασία
Process
Διεργασία σελιδοποίησης
Paging daemon
Διεργασίας παροχής υπηρεσιών
Daemon
Δικαιοσύνη
Fairness
Δικαιώματα
Rights
Δομημένη διαχείριση εξαιρέσεων
Structured exception handling
Δούρειος ίππος
Trojan horse
Ειδικά αρχεία τμημάτων
Block special files
Ειδικό αρχείο
Special file
Εκτέλεση στο παρασκήνιο
Background processing
Εκτελέσιμη
Runnable
Εκτελούμενη
Running
Εκτεταμένη μηχανή
Extended machine
Ελεγκτών συσκευών
Device controller
Ελέγχονται με διακοπές
Interrupt driven
Έμπιστες τρίτες οντότητες
Trusted third parties
Εμπιστευτικότητα
Confidentiality
Εναλλαγή
Swapping
Ενδιάμεσης μνήμης μετάφρασης
Translation lookaside buffer
Ενιαία ονοματολογία
Unoform naming
Εντολή
Command
Επέκταση του αρχείου
Filename extension
Επόμενη τοποθέτηση
Next fit
Ετεροχρονισμός
Spooling
Εφεδρεία
Backup
Θυγατρικές διεργασίες
Child processes
Ιδεατές διευθύνσεις
Virtual addresses
Ιδεατή μνήμη
Virtual memory
Ιδεατό
Virtual
Ιδιοχαρακτηριστικά του αρχείου
File attributes
Ιεραρχική δομή καταλόγων
Tree directory structure
Ιός
Virus
Καλύτερη τοποθέτηση
Best fit
Κανονικά αρχεία
Regular files
Κανονική έξοδος λαθών
Standard input
Κατακερματισμό
Fragmentation
Κατάλογοι
Character special files
Κατάλογος
Directory
Καταμερισμός του χρόνου
Timesharing
Κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα
Distributed operating systems
Καταπακτή
Trapdoor
Κατάτμηση
Segmentation
Καταχωρητή βάσης
Base register
Καταχωρητή ορίου
Limit register
Κατεργασμένη κατάσταση λειτουργίας
Cooked mode
Κλείδωμα σε δύο φάσεις
Two phase locking
Κλήση συστήματος
System call
Κρίσιμο τμήμα
Critical section
Κρυπτογράφηση
Cryptography
Κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού
Public key encryption
Κρυφής μνήμης
Cache memory
Λάθος παρουσίας
Page fault
Λειτουργικό σύστημα
Operating system
Λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιούμενης σελίδας
Least recently used
Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενης σελίδας
Not frequently used
Λίστα ελέγχου προσπέλασης
Access control list
Λίστα προσδιορισμού δικαιωμάτων
Capability list
Μαγικού αριθμού
Magic number
Μεταβίβαση μηνύματος
Message passing
Μεταβλητών συνθήκης
Condition variables
Μετατόπιση
Relocation
Μεταφερσιμότητα
Portability
Μη προεκχωρήσιμος
Nonpreemptable
Μη προεκχωρητικό χρονοπρογραμματισμό
Nonpreemptive scheduling
Μηχανισμούς ασφαλείας
Security mechanisms
Μικροπρόγραμμα
Microcode
Μικροπυρήνα
Microkernel
Μονάδα διαχείρισης μνήμης
Memory management unit
Μοντέλο συνόλου εργασίας
Working set model
Νήματα
Threads
Ολικό αλγόριθμο αντικατάστασης σελίδων
Global page replacement algorithm
Όνομα διαδρομής
Path name
Όρια χρήσης
Quota
Παραγωγού-καταναλωτή
Producer-consumer
Παρακολουθητές
Monitors
Περιγραφέα του αρχείου
File descriptor
Περιγραφείς
Descriptors
Περιοχές προστασίας
Security domain
Πίνακα σελίδων
Page table
Πίνακας διεργασιών
Process table
Πλαίσια σελίδας
Page frames
Πλεονάζουσα διάταξη φθηνών δίσκων
Redundant Array of Inexpensive Disks
Πολιτική ασφαλείας
Security policy
Πολυπρογραμματισμός
Multiprogramming
Πόρος
Resource
Ποσοστό επιτυχιών
Hit ratio
Προβολή
Echoing
Προγράμματα εφαρμογών
Application programs
Προεκχωρήσιμος
Preemptable
Προοδευτικής εφεδρείας
Incremental backup
Προσελιδοποίησης
Prepaging
Προστασία
Protection
Πρωταρχικός κατάλογος
Root directory
Πρώτη εισερχόμενη Πρώτη εξυπηρετούμενη
First Come First Served (FCFS)
Πρώτη σελίδα μέσα πρώτη σελίδα έξω
First page in first page out
Πρώτη τοποθέτηση
First fit
Πυρίμαχων τοίχων
Firewall
Ρυθμό απόδοσης
Throughput
Σειριακής προσπέλασης
Sequential access
Σελίδες
Pages
Σεναριακός προγραμματισμός
Script programming
Σημαφόρων
Semaphores
Σημείο ελέγχου
Checkpoint
Σκουλήκι
Worm
Σύγχρονες
Synchronous
Σύμβολο προτροπής
Prompt
Συμμετρικής κρυπτογράφησης
Symmetric encryption
Συμμετρικής πολυεπεξεργασίας
Symmetric multiprocessing (SMP)
Συμπίεση μνήμης
Memory compaction
Συνάντησης
Rendezvous
Συνδεδεμένη λίστα
Linked list
Σύνολο εργασίας
Working set
Συντομότερη αναζήτηση πρώτη
Shortest Seek First (SSF)
Συντομότερη εργασία πρώτα
Shortest job first
Συσκευές τμημάτων
Block devices
Συσκευές χαρακτήρων
Character devices
Σύστημα των φίλων
Buddy system
Συστήματα μαζικής επεξεργασίας
Batch processing system
Συσχετιστική μνήμη
Associative memory
Σχετικό όνομα διαδρομής
Relative file path
Σωλήνωση
Pipe
Ταυτοποίηση
Identification
Τοπικό αλγόριθμο αντικατάστασης σελίδων
Local page replacement algorithm
Τρέχοντα κατάλογο
Current directory
Τυχαίας προσπέλασης
Random access
Υπερπήδηση
Interleaving
Υπό αναστολή
Blocked
Υποδοχή
Socket
Υποσυστήματα
Subsystems
Φλοιός
Shell
Φυσικής μνήμης
Physical memory
Χάρτη δυαδικών ψηφίων
Bit map
Χειρότερη τοποθέτηση
Worst fit
Χρονιστών επιτήρησης
Watchdoc timers
Χρόνο απόκρισης
Response time
Χρόνο διεκπεραίωσης
Turnaround time
Χρονοδρομολογητής
Scheduler
Χρονοπρογραμματισμό εξυπηρέτησης εκ' περιτροπής
Round robin scheduling
Χρονοπρογραμματισμό προεκχώρισης
Preemptive scheduling
Χρονοπρογραμματισμό προτεραιοτήτων
Priority scheduling
Ψευδοαρχεία
Pseudo files
Ψηφιακές υπογραφές
Digital signatures
Ωρολογιακή βόμβα
Time bomb